Thursday, January 5, 2012

AKIDAH ISLAMIYAH


Akidah Islamiyah adalah Aqidah atau keyakinan yang dibawa oleh para Rasul yang diutus Allah.

“ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka member iku makan.”
(Dzariyaat 56-57)
“Dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia
(QS.Al Isra 23)
“Dan kami telah mengutuskan Rasul  pada tiap-tiap umat”
(QS.An Nahl)
Semua kitab Allah turun guna menjelaskan aqidah ini serta menerangkan segala hal bertentangan atau dapat mengurangi keabsahannya.
Semua orang yang telah sampai umur taklif (dibebani kewajipan) diperintahkan untuk menyakini dan mengamalkannya.
Allah berfirman  :
kerana itu barangsiapa ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah , maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat  yang tidak akan putus”
(QS Al Baqarah: 63)
Barangsiapa melepaskan tangannya dari tali kidah ini, bererti ia berpegang kepada kebatilan. Hanya kesesatanlah yang di dapatkan jika tidak mengikuti kebenaran ini……  “ yang demikian itu kerana sesungguhnya apa yang mereka seru selain Allah itulah yang batil”   (QS Al Hajj 63)

Akidah Ertinya sesuatu yang dibenarkan dan dijadikan  (pendoman) oleh seseorang.


Sesuainya pendoman itu apabila  yang dibawa oleh para Rasul yang di utus Allah dan  yang terkandung dalam Al Quran bererti itu lah Akidah sebenar.

No comments:

Post a Comment